fredag 6. februar 2015

Din veg"Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende
ut i det blå.

Dette er din veg
berre du
skal gå den og det er uråd
å snu

og ikkje vardar du vegen
 du hell
og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell"

Olav H. Hauge