torsdag 26. juni 2014

Mer enn jeg finner alene

Vennskap
Hva jeg søker i vennskapet?
Nesten ingenting

og likevel mer enn jeg kan finne alene.

For ennu leter jeg - og jeg søker ikke lenger trøst og trygghet,
ikke engang bekreftelse søker jeg.
Det har jeg fått eller stjålet som barn.
Det forsøker jeg å gi mitt eget barn.
Jeg er langt over førti år.
Det er ikke mer å hente av slike ting.
Min ensomhet blir ikke mindre av å støtte seg til andres.
Hva er det da jeg søker?
Jeg går og bærer på biter av visdom,
brokker av mening,
ilanddrevne skår av skjønnhet,
bruddstykker som ikke passer sammen.
Og det jeg søker er noe som stemmer med mine funn,
de få og forferdelige øyeblikk
da mine ord og en annens ord
plutselig faller på plass i hverandre.
Og jeg ser mer enn jeg kan se alene.
Jeg ser!
(Stein Mehren)