onsdag 6. juni 2012

Hav og himmeleller himmel og hav?

En kveldstur - 10 minutters gange hjemmefra - og jeg kan glede meg over et slikt perspektiv. Verden er i vater.