søndag 14. april 2013

KursHar vært avsted på kurs et par dager. Fagkurs ifht til jobb - lungerehabilitering. Forøvrig både lærerikt og relevant.

Kursstedet var et tidligere såkalt sanatorium. En mastodont av en bygningsmasse. Bygd i 1920 for Tuberkulosepasienter. Norge var på den tida hardt rammet av tuberkulose. Plassert høyt oppi lia, langt vekk fra sivilisasjonen. Livredde for smitte som folk var. Behandlingen man hadde å tilby tuberkulosepasienter, før antibiotikaen kom i 1947, var sengeleie, god ernæring og rikelig frisk luft. Såkalt "kuring" i utendørshaller, i mange timer daglig.

En del av byggets toppetasje har bevart sitt opprinnelige interiør, og benyttes i dag som museum. Intakt medisinsk utstyr vitner om et aktivt sanatorium tilbake til tiden mellom cirka 1925 – 1965. Og for en historie! Lungelappoperasjoner og fjerning av ribben ble utført i lokalbedøvelse. Med "skrikepute" foran ansiktet. Grøss og gru!
Glittreklinikken er i dag ombygd og modernisert. Stedet fungerer i dag som LHLs landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom.