søndag 27. juli 2014

.. å eie og gi bort alt



HAVBLIKK
Havblikk i Humlesund - og måne, full og svær ...
Var det min siste stund, ville jeg sitte her!

- og vite, alt som var hendt - både på ondt og godt,
var meg som gaver sendt - alt har jeg fått.
Jeg ville sitte her, ikke løpe omkring
i et forvirret begjær - etter forsømte ting,
- ikke på nød og makt - først beskikke mitt hus,
gjøre min gjerning fullbragt - eller ha tømt mitt krus.
Jeg ville dømme mildt: Viden, vær misforstått!
Lykke, vær du forspilt! Dårskap, vær ubegrått!
Menn kommer etter meg, andre slekter gror frem.
Selv får de finne sin vei, nu er det dem.
Jeg ville sitte her, ånde inn havsens salt,
kjenne hvor godt det er, eie og gi bort alt!
(Arnulf Øverland)