lørdag 10. mars 2012

Gå planken!

På min arbeidsplass har vi tilbud om personaltrim 1 time hver fredag. Lønnet trening altså. Hva denne treninga består i varierer. Noen ganger er det innebandy. Eller sirkeltrening. Andre ganger er det instruerte timer med aeorobicliknende trening.

I går hadde vi styrketrening i sirkel. Du god tid! Her snakker vi "styrketreningsdødaren"!

Vi var delt inn i to grupper. 10 ulike øvelser som skulle gjøres i en bestemt rekkefølge.
Ene gruppa startet med en øvelse f.eks. spensthopp, som skulle gjøres 10 repetisjoner. Mens den ene gruppa gjør spensthopp, står den andre gruppa i "planken". Mellom hver øvelse må vi løpe ei runde i treningssalen.
Gradvis bygges disse 10 øvelsene på hverandre, slik at vi alltid starter med spensthopp, så 10 x sit-ups, så 10 x biceps vha strikk osv. Det vil si at tida man står "planken", forlenges ettersom de andre øvelsene bygger på hverandre.

Jeg jobber i et ungt miljø. Vi har ofte studenter i praksis hos oss. Denne treningstimen ble presentert av idrettshøyskolestudenter for en tid tilbake.
Jeg kan ikke si jeg elsker styrketrening. Tvert om. Jeg liker å være i aktivitet, men kan også være rimelig makelig anlagt. Alt avhengig av situasjon og motivasjon.

Men jeg forstår at slik trening blir viktigere og viktigere dess eldre man blir. Fordi musklaturen svekkes i den naturlige aldringsprosessen. Og med normal slitasje i leddene tregs styrke i musklaturen rundt. Så da så.

Godt å få drahjelp til "kjedelig", nødvendig trening av unge entusiastiske kollegaer.

Med det resultat at jeg måtte omtrent gå baklengs ned trappa i morres...


Kanskje jeg skulle gjøre som denne karen her på mine gåturer i vårværet framover?