torsdag 8. desember 2011

Om å være pårørende

Å være pårørende til en person med Alzheimer, kan til tider være en utfordring og en krevende oppgave. Mange opplever en følelse av sorg og savn, når en av de nærmeste rammes av denne sykdommen. Savn av det som var, mens vedkommende fortsatt lever.


En person med Alzheimer kan kanskje sammenliknes med en rose. En visnende rose. Den mister gradvis funksjon og egenskaper den tidligere hadde. Som pårørende kan man oppleve å savne egenskaper man satte stor pris på hos vedkommende. Rollene blir snudd om. Gradvis blir man foreldre til foreldrene sine.


Det er godt dokumentert at å være pårørende for en person med Alzheimer/demens, øker risikoen for helseskader. Det er i første rekke de atferdsmessige endringene og psykiatriske symptomene ved sykdommen til den som er rammet, som belaster pårørende.

Noe av det vanskeligste å takle, for min egen del, er å bli sint på en dement. Det skjer gjerne fordi man er sliten selv. Man kan også kjenne seg sint over at en har havnet i en slitsom omsorgsrolle man ikke har bedt om.

Mange pårørende sliter med, i tillegg til sorg/savn, også med sårede følelser, skyldfølelse, krisereaksjoner og ikke minst stor usikkerhet.

Ofte må man gå flere runder med seg selv, både i møte med vedkommende og etterpå.

Grenser er for meg en sentralt punkt her, for behovet er stort. Sykdommen er jo en pågående prosess. Og bevissthet hvor man selv legger energien sin, men også hvor man henter påfyll andre steder fra.