onsdag 20. august 2014

Kostbar

"Dei jagar og jagar
som gjaldt det å få
dei tilmålte timane unna

Men vi held med varsame hender
den skøyre og kostbare stunda

Du fanst, kan vi seia kvarande
Du fanst og er nær
Vi treng ikkje jaga lenger
Vi treng ikkje tvile
Vi er"

Arnljot Eggen(Det er stille på Ordovergrind akkurat nå. Jeg sitter nemlig her.)