lørdag 5. mai 2012

SpringYou can never hold back spring
You can be sure that I will never
Stop believing
The blushing rose will climb
Spring ahead or fall behind
Winter dreams the same dream
Every time

You can never hold back spring
Even though you've lost your way
The world keeps dreaming of spring

So close your eyes
Open you heart
To one who's dreaming of you
You can never hold back spring
Baby

Remember everything that spring
Can bring

Tom Waits versjon av denne sangen liker jeg. Den rå, hese røsten hans står i god kontrast med det magiske som skjer i naturen. Og i oss menneskene. Håpet i teksten. Sterke krefter i sving disse maidagene. Som tvinger seg i gjennom. Nesten mer enn et lite menneske kan fatte. Eller tåle. Mest godt, men også litt vondt på samme tid. Men slik er det jo, dette livet. Mest godt, men også litt vondt på samme tid.


Lyssna noggrant!