søndag 12. februar 2012

Å male med lys

Siste dagers foto grunnkurs vil jeg beskrive som lærerikt og intenst, ja tildels overveldende.
Tolv timer, over tre dager på rad, i tillegg til jobb, er på grensen av hva jeg makter.

Men for noen spennende og artige dager har det vært.

Hensikten med kurset for mitt vedkommende, var å bevege meg bort fra Autoknappen, og bedre forståelsen av kameraets innstillingsmuligheter.

Har blandt annet lært at "den fotografiske verktøykassa" styres av tre faktorer, nemlig iso, lukker og blender. Disse faktorene, sammen med valg av perspektiv og komposisjon, kan være med å gi bildet en vellykket eksponering.
Siste dagen sto portrettfotografering utendørs på programmet. Flere ulike modeller sto til vår disposisjon et par timer. Endelig kunne vi praktisere noe av den ferske kunnskapen.
Kurslederen presiserte med tyngde flere ting. Blandt annet heter det seg at man knipser ikke, men fotograferer. Samt den "tuten" du vet foran kamera heter IKKE linse, men objektiv.
Å fotografere betyr å male med lys. Det fineste jeg fikk med meg denne helgen, var nettopp dette.