torsdag 8. mars 2012

Samspill

Lipmans lov: "Der alle tenker likt, tenker ingen særlig mye. (Hernes 1982-83)

Godt samspill mellom mennesker, godt samarbeid og god kommunikasjon avhenger av i hvilken grad vi makter å forstå og ta hensyn til hverandres virkelighet.

Samspill kan defineres slik: at alle gjør sin del av jobben, gjør de andre bedre og tar ansvar for sluttresultatet.

Har du knekt noen samspillsnøtter i dag?