torsdag 22. mars 2012

Hvem er det

du er,
hvem er det vi er, vi som er
glade, glade

- jeg ser inn
i et par
øyne som lever
og får

til svar: Vi er to som fikk
en tid
sammen, her nede, til å være
glade -

skal vi prøve det?

(Jan Erik Vold)