torsdag 6. februar 2014

Låne
Vi kan ikkje eige kvarandre
tusen dikt har fortalt oss
av vi ikkje kan eige kvarandre,
men vi kan låne kvarandre
og gløyme levere tilbake

Arne Ruset