lørdag 30. april 2011

Akkurat nå

MINDFULLNESS
er når det nåværende øyeblikk møtes med en holdning av radikal aksept, toleranse og vennlighet.
Shapiro

Å være tilstede i øyeblikket er noe jeg øver meg på hver dag.
Lett er det ikke.
Men jeg lykkes stadig oftere merker jeg.