tirsdag 21. mai 2013

Espalier

En av intensjonene med hageforandringene de siste to årene, er å skape rom. Med rom mener jeg ulike inndelinger, med mulighet for å være skjermet for både innsyn og vind. Som et ledd i rominndeling, har Vibeke med bloggen 4iKiellandsgata, inspirert oss til å få laget et espalier.Etter at vi på byggvarehandelen hadde kjøpt inn impregnerte materialer, armeringsmatter, stifter og grus - gikk vi i gang. Aller først måtte det graves 4 fire dype hull, pluss å spa vekk endel grasstorv. 
På bildet over ser du Patriarken i sving. Pinseværet her på østlandet har vært strålende sol og 24-26 grader. Innerst i hagen kan du skimte treplattingen der vi ofte sitter. Det er her vi med denne espalierveggen, ønsker å skjerme for innsyn fra gaten. Espalieret går fra agnbøkhekken og vinkelrett inn i hagen. Agnbøkhekken ble plantet i fjor, og gir foreløpig lite uttelling når det gjelder skjerming. 
De to firkantede "veggene" bindes sammen av ei armeringsmatte som vi har bøyet til i en bue.

Oppover disse espalierveggene har jeg tenkt at erteblomster, clematis og bønner skal få slynge seg.  Jeg syns de rustne armeringsmattene er kule.  Tror det kan bli et fint inntrykk sammen med planter.

Patriarken og jeg er litt uenig med "finishen" foreløpig.  Fortsettelse følger...