fredag 26. august 2011

Hullsten

Jeg liker å samle på stein.
Når jeg er avgårde på turer i innland og utland, til fjells, skogs eller ved havet, kommer jeg ofte hjem med en stein eller to i sekken.
Steinenes form, farge og struktur fascinerer meg. Noen er store, andre er små, ruglete og glatte. Noen steiner forandrer farge når de blir våte.

Et sted i hagen har jeg min egen lille steinrøys. Den har blitt til etter at jeg gjennom mange år har samlet, stein for stein. Den som kommer lengst unna er fra Japan.

Ved inngangen til huset henger to kjeder med hullsten.Samlet langs Vesterhavet på Jylland og på Makarskakysten i Kroatia.


Hullstenkjedene pynter opp og ønsker velkommen!

Har du ting du samler på og tar med deg hjem på reiser og turer?