tirsdag 19. mars 2013

PrivatPrivat huskeregel

Du skal ikke klistre fine øyeblikk
opp på veggene i tankene
og forgylle dem med lengselen din.
Du skal kjøre spettet
hardt innunder arrete hverdager
og vippe dem opp.
En etter en.
Det er derfor livet har deg på mannskapslista.


(Fra diktsamlingen Vagabondering, 1979, Kolbein Falkeid)