onsdag 21. mars 2012

Tverrfaglig

Rehabiliteringssenteret der jeg arbeider er kommunalt. Ulike faggrupper er ansatt, som syke- og hjelpepleiere, lege, sosionom, ergo- og fysioterapeuter. Vi bestreber oss på å jobbe tverrfaglig.

Brukerne av senteret er rammet på ulike vis; som hjerneslag, lårhalsbrudd,
nevrologiske lidelser som Parkinson, MS. Felles for dem alle, er at de av ulik årsak har en funksjonssvikt, som gir dem store utfordringer i daglige gjøremål.
Målet med rehabilitering er i størst mulig grad å bedre funksjonsevnen og gjenvinne tapte ferdigheter.

Jeg trives veldig godt i jobben min. Det å jobbe med mennesker som forsøker å tilpasse seg en ny livssituasjon, kjennes givende og meningsfullt. Jeg slutter ikke å imponeres av hvilke iboende krefter som finnes i oss mennesker. Krefter som mobiliseres i forsøk på å finne fotfeste og livskvalitet, når slike jordskjelv som et hjerneslag kan være, rammer.


Rehabilitering er en prosess som foregår over lengre tid. Det tverrfaglige teamet fungerer som støttespillere på veien, som forsøker å veilede, koordinere og samhandle med den som er rammet og nettverk rundt. Det hele tuftet på en individuell målsetting for hver enkelt.